จัททร์-เสาร์ 
Tel.02-4207634 , 02-4205613
085-8051410 , 083-0386747 , 083-0206437 , 0863165814

Online  083-8021101 

UNICORN GROUP
www.unicorn-skyhigh.com

Line ID : unicornunion
คลิกเพื่อชำระเงิน
Payment
โรงงานผลิตสินค้าคุณภาพ มาตรฐาน ครบวงจร วัสดุ เครื่องมือ บริการติดตั้ง ตัด เซาะ พับ ดัด ฉลุ
 
  • Our Products
  • » Wessbond Products
  • » Epoxy Putty Stick
Unifix
UNIFIX Epoxy Putty
Faststeel
Wessbond Epoxy Putty Stick FastSteel
AquaMend
Wessbond Epoxy Putty Stick AquaMend
RepairitQuik-Putty
Wessbond Epoxy Putty Stick RepairitQuick
 
  • Our Products
  • » Wessbond Products
  • » Caulking Gun
World_Foam_Gun_type
PU Foam Gun
gun
600ml Sausage Caulking Gun
Jumbo-Sealant-Gun-500x500
Caulking Gun Skeleton Type
 
  • Our Products
  • » sealants-products
  • » Sealants Products
  • » Polyurethane Based
img_5137-copy-square_2
SONOLASTIC® NP 1™
SnFlex1
Bostik Seal N Flex 1 Polyurethane Construction Joint Sealant
Foam Cleaner
Foam Cleaner
Kori
KORI FOAM Adapter Type
2hxllp
TYTAN65 Gun Type
photo_resize.php
Word Foam Adapter Type
 SONOLASTIC® NP 1™
 
img_5137-copy-square_2
Features

Ready to use
Joint movement capability ± 35%
No primer required for most construction materials
Weather resistant
Wide temperature-application range
Compatible with nonrigid coatings
Superior holding power
UL listed
Suitable for water immersion
Low VOC content

Package Size

300 ml./Tube.

Package : 24 Tubes/Box

Applications

Expansion joints,Curtain wall construction Panel walls,

Precast units,Aluminum and wood window frames,Roofing,

Fascia,Parapets,Structural components,Vinyl siding,

Wastewater treatment plants,Dams,Spillways and storm drains,

Wetwells and manholes.

LOCATION
Interior and exterior ,Above and below grade, Immersed in water.

SUBSTRATE
Concrete,Masonry,Aluminum,Wood,Clay,

Concrete Roof Tiles.

Technical Downloads
Specifications

SONOLASTIC® NP 1™ is a one-component, highperformance,nonpriming, gun-grade,elastomeric polyurethane sealant.

It requires no mixing and typically requires no priming to bond to many materials, including concrete and masonry. Bostik Seal N Flex 1 Polyurethane Construction Joint Sealant
 
SnFlex1
Features

Low modulus 50%(+ 25%)

Excellent durability

One component, no mixing required

Australian made

Colour range

Acoustic rating

Paintable (refer limitations)

Non staining

Package Size

300ml. Cartridge

600ml. Sausage

Applications

Insitu concrete ,Precast and tilt up panels,Brick & blockwork ,

Plasterboard,Aluminium windows.Granite, sandstone

And marble. GRC, Fibreglass & Specialty panel systems.

Metal curtain wall.

Technical Downloads
Specifications

Seal “N” Flex 1 is a low modulus, one component, Class A polyurethane sealant. When cured it will form a tough,flexible seal capable of cyclic expansion and compression movement of 50%(+ 25%) of the original joint width.

Seal ‘N’ Flex 1 is virtually unaffected by normal weathering conditions such as rain, sunlight, snow, sleet, ultra-violet radiation, ozone, atmospheric contamination and pollution.

Its excellent weatherability enables it to retain its original properties after years of exposure, refer to the CSIRORILEM LONG TERM SEALANT DURABILITY STUDY DBCE Doc. 97/196 (M).

 
Foam Cleaner
 
Foam Cleaner
Features

Clean the foam gun, Nozzle or valve with the special cleaner.

Complete removeal of any remaining unhardened foam.

Package Size

550 ml./Can

Package : 20 Cans/Box

Applications

Clean the foam gun and to other areas where unwanted foam is attached.

 

Technical Downloads
Specifications

Foam Cleaner used for removing the residue of polyurethane foam and cleaning the spray gun. Cleaning should be done before the residue of polyurethane foam is hardened.

 
 Wessbond Contact Cleaner
 
Wessbond Contact Cleaner2
Features

A special formula safety-solvent for selectively removing oils greases and dirt from precision parts while not affecting paint. Rubber or plastic components. Non-conductive. Can be used safely on operation electrical equipment, leaving no residue after
evaporating. Aerosol applies constant sources of fresh solvent.

 

 

 

Package Size

 16 Oz. /Can (12 Can/Box)

 

Applications

Electronic equipment Motorized instruments Control panels Electrically driven equipment and motors, Motor windings Circuit boards, Relays, Switches Potentiometers, Connectors Semiconductors , Integrated Circuits Printed Circuitry Telephone Equipment Optics Film, Lens Magnetic Tape Radio Receivers Video Head Precision Valves Accelerometers Oxygen Systems Hydraulic Systems Missile Fuel System

 

 

 

Technical Downloads
Specifications

Non-flammable Fast evaporation Low residue Non-corrosive High dielectric strength High purity 80% less ozone depleting potential than CFC.