จัททร์-ศุกร์  
Tel.02-4207634 , 02-4205613
08-88876846, 083-0386747 , 083-0206437, 
085-8051410 , 0863165814
Online  085-8051410  

UNICORN GROUP
Design Ideas and Innovation

Line ID : @dpv6786k
ค้นจากเบอร์ :0838021101
คลิกเพื่อชำระเงิน
โรงงานผลิตแผ่นคอมโพสิต UNICORN พลาสวู้ด อลูมิเนียม ฝ้าเพดานอลูมิเนียม บริการครบวงจรงานคอมโพสิต

เปิดรับสมัครสมาชิกผู้ค้าส่ง ใหม่

ช่องทางการรับสมัคร
1 กรอกสมัครทางอินเตอร์เน็ต
2 กรอกสมัครกับบริษัทโดยตรง
3 สมัครทางโทรศัพท์
4 สมัครทางแฟกซ์
5 ชำระค่าบัตรสมาชิก  โดยการโอนเงินผ่านบัญชีบริษัทเท่านั้น
กสิกรไทย  บริษัทยูนิคอร์น ยูเนี่ยน จำกัด  เลขที่ 261-2-74927-7
6  โปรดส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อยืนยันเสมอ.
7 บัตรสมาชิกค้าส่งสามารถใช้ได้ทันที  หลังชำระค่าสมาชิกเรียบร้อย
8 บัตรสมาชิกจะได้รับการจัดส่งภายใน 15-30 วันทำการ
    
 ประเภทบัตรสมชิก
Card ระยะเวลา ค่าสมาชิก ประเภทบัตร สถานะ
  6 เดือน 6000 Red Card  เต็ม 
  9 เดือน 10000 Green Card  เต็ม
  12 เดือน 15000 Silver Card 
  ตลอดชิพ 30000 Gold Card 


1.กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
2.กรอกข้อมูลเป็น ภาษาไทย เท่านั้น
3.หากพบปัญหาใดๆ ในการกรอกข้อมูลการสมัครกรุณาติดต่อ 02-4207634,085-8051410หรือ swallowsth@gmail.com


กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูลในการสมัครสมาชิก
ชื่อ-สกุล   -
ที่อยู่ปัจจุบัน  
แขวง/ตำบล  
อำเภอ/เขต  
จังหวัด  
รหัสไปรษณีย์  
   
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก  
ที่อยู่ทางอีเมล์  
รหัสยืนยัน หาคำตอบจากภาพที่คุณเห็น   Click to reload image
 


เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาบัตรประชาชน หรือ ภพ.20  ,หนังสือรับรองบริษัทเอกสารประกอบการสมัคร สำเนาบัตรประชาชน หรือ ภพ.20  ,หนังสือรับรองบริษัท  ส่งมาที่ swallowsth@gmail.com


เงือนไข การเป็นสมาชิก
1 การลงทะเบียนเป็นสมาชิก UNICORN  โดยมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี ในวันสมัคร
2 สมัครสามารถสมัครและถือบัตรสมาชิก UNICORNได้เพียงครั้งละ 1 ใบเท่านั้น
และไม่สามารถโอนสิทธิ์การเป็นสมาชิกให้บุคคลอื่นได้ 
3 สมาชิกได้รับส่วนลดและสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนดในสิทธิประโยชน์ต่างๆ
4 สมาชิกต้องแสดงบัตรสมาชิก UNICORN  ทุกครั้งก่อนชำระเงินเพื่อให้ได้รับส่วนลด
และสิทธิ์ในการซื้อสินค้าราคาพิเศษ หรือแจ้งรหัสทางโทรศัพท์
5 ส่วนลดและสิทธิพิเศษจากบัตรสมาชิก ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
6 บัตรมีอายุการใช้งานตามระยะเวลาที่เลือกไว้ นับจากวันที่สมัครบัตรสมาชิก
7 กรณีบัตรหายหรือชำรุด บริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ 
300 บาท สำหรับ Red Card และ 400 บาท สำหรับ Green Card และ 500 บาท สำหรับ Gold Card
8 เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่ บริษัท ยูนิคอร์น ยูเนี่ยน จำกัด กำหนด
9 กรณียอดซื้อสะสม ในระยะเวลาถือบัตร ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะมีการอัพเกรดบัตร ปรับสถานะอีกระดับ

โดยอัติโนมัติ ไม่ต้องเสียค่าต่ออายุสมาชิก
10 บัตรสมาชิกนี้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทยูนิคอร์น ยูเนี่ยน จำกัด 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สิทธิประโยชน์หลัก
1 ซื้อแผ่นคอมโพสิตในราคาสมาชิก ลด 25% ตลอดระยะเวลาที่เป็นสมาชิก
2 ซื้อแผ่นคอมโพสิตราคาเดียว ไม่ต้องกังวลเรื่องราคา เรื่องสี ราคาเดียวกัน (ยกเว้นสีพิเศษ….) 
3 ซื้อแผ่นคอมโพสิตได้ทุกยี่ห้อของบริษัท  ในราคาดียวกัน ในราคาสมาชิกตลอดอายุบัตร
 4 ซื้อแผ่นคอมโพสิตยี่ห้ออื่น ของบริษัทคู่ค้าในราคาพิเศษ  
5 ซื้อแผ่นคอมโพสิตได้ตั้งแต่จำนวน 1 แผ่นขึ้นไป ในราคาสมาชิกตลอดอายุบัตร
 6 รายการสินค้าที่จัดให้เฉพาะผู้ค้าส่ง อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ตามบริษัทเห็นสมควร  
7 มีส่วนลด 20 %  ค่าเทรนิ่งการติดตั้งตลอดทั้งปี หรืออายุบัตร
8 มีส่วนลด 20 %  สำหรับซื้อชุดเครื่องมือ เครื่องดัดโค้ง
9 มีบริการให้คำปรึกษาทั้งงานติดตั้ง และวัสดุ  สเป็คงาน แบบต่างๆ
10 มีบริการประเมินราคาฟรี ตลอดอายุสมาชิก
11 ได้สิทธิซื้อสินค้าลดตามเทศกาล  ก่อนใครๆ  ในราคาพิเศษกว่าที่เคย  มีจำนวนจำกัด
 12 สะสมยอดซื้อ ตลอดอายุการถือบัตรยอดสะสมถึงเกณฑ์ที่กำหนด อัพเกรดสถานะบัตรอีกขั้น ฟรีไม่จ่ายค่าสมาชิดเพิ่ม