จัททร์-เสาร์ 
Tel.02-4207634 , 02-4205613
085-8051410 , 083-0386747 , 083-0206437 , 0863165814

Online  083-8021101 

UNICORN GROUP
www.unicorn-skyhigh.com

Line ID : unicornunion
คลิกเพื่อชำระเงิน
Payment
โรงงานผลิตสินค้าคุณภาพ มาตรฐาน ครบวงจร วัสดุ เครื่องมือ บริการติดตั้ง ตัด เซาะ พับ ดัด ฉลุ
 
 
 
 นโยบายบริษัท

 

                                        1.พนักงาน  มีความสำคัญเป็นอันดับ ฉะนั้นพนักงานต้องมีความรู้ และทักษะ  ในหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดี  ควรฝึกฝนหาความรู้ให้ชำนาญ  จึงจะทำไห้เป็นที่ยอมรับและชื่นชม ของลูกค้า  และเป็นการสร้างองค์กรของตัวเองให้มั่นคง

 

2.ลูกค้าอาจจะ “ไม่ถูกเสมอ” แต่ลูกค้า “สำคัญ”  เป็นอันดับ2

 เพราะฉะนั้นเวลาเราดูแลบุคคลสำคัญเราจะมองข้ามความถูกผิดเพราะชีวิตเราอยู่ได้ด้วยความถูกผิดอย่างเดียวไม่ได้  เราต้องมองในเรื่องความสำคัญด้วย   เมื่อเรามีทัศนคติข้อนี้ผ่าน ให้อำนาจการตัดสินใจไปแล้ว พนักงานจะรู้เลยว่า   เรากำลังดูแลบุคคลสำคัญอยู่ เรื่องถูกผิดไม่ว่ากัน มองข้ามไปก่อน

 

 

3.องค์กร สำคัญเป็นอันดับองค์กรเป็นของส่วนรวม  องค์กรอยู่ได้เราอยู่ได้  องค์กรเสื่อมเราเสื่อมด้วย หน้าที่ของทุกคนคือ  ร่วมกันสร้างให้เป็น องค์กรที่เข้มแข็ง  เติมโต  น่าเชื่อถือ  เป็นที่ยอมรับจากวงการเดียวกัน  เป็นองค์กรที่มั่นคง  น่าภาคภูมิใจในองค์กรของเรา  ทุกคนควรมีจิตสำนึกช่วยกันในทุกด้าน เช่น  ช่วยกันดูแลความเรียบร้อยในบริษัท  ช่วยกันลดต้นทุนทำงานให้สูญเสียให้น้อยที่สุด  ช่วยกันดูแลเครื่องไม้เครื่องมือให้ใช้งานได้ดี  และไม่ให้หาย  เสมือนบริษัทคือบ้าน  และเครื่องมือคือ 

ของภายในบ้าน