จัททร์-เสาร์ 
Tel.02-4207634 , 02-4205613
085-8051410 , 083-0386747 , 083-0206437 , 0863165814

Online  083-8021101 

UNICORN GROUP
www.unicorn-skyhigh.com

Line ID : unicornunion
คลิกเพื่อชำระเงิน
Payment
โรงงานผลิตสินค้าคุณภาพ มาตรฐาน ครบวงจร วัสดุ เครื่องมือ บริการติดตั้ง ตัด เซาะ พับ ดัด ฉลุ
 

Oil Eater® Floor & All Purpose Cleaner
 
industrial-cleaner-floor
Features

Ultra Concentrated.

Biodegradable.

Superior Multi-Surface Cleaning.

Non-Flammable.

Non-Acidic.

Non-Toxic.

Package Size

1.5 Oz./Portion Pack

 

Applications

Automotive     
Driveways    Engines   Parts     
W/W Tires    Car Wash     
Commercial | Restaurant     
Exhaust Filters      Stoves     
Wax Remover       Carpets**     
Exhaust Hoods      Upholster     
Counter Tops         No Wax Floors     
Industry | Warehouse     
Machinery   Tools   Concrete Floors     
Oil Tanks      Pressure Washers     
Utilities     
Motors  Transformers  Turbine Blades    

Household     
Laundry Pre-Wash   Barbecue Grills 
Scuff Marks  Carpets   Fiberglass   
Bath Tub,  Tile, & Grout

Technical Downloads
Specifications

Oil Eater Floor & All Purpose Cleaner is a highly concentrated, alkaline based powdered cleaner designed specifically to be versatile and powerful.

Available in pre-measured portion packs or bulk boxes.

 Oil Eater Floor & All Purpose Cleaner achieves its cleaning strength through the combined actions of surface tension reduction,coupling ability, builders, and alkalinity. Oil Eater®Orange Cleaner Degreaser
 
Orange oileater..
Features

Ultra Concentrated.

Biodegradable.

Superior Multi-Surface Cleaning.

Non-Flammable.

Non-Acidic.

Zero VOC per 2013 CARB standards.

Package Size
32oz Trigger Spray Bottle
64oz. Refill Bottle
5 Gallon Bucket
55 Gallon Drum 
Applications

Automotive     
Driveways     Engines Parts
W/W Tires     Car Wash   

Commercial & Restaurant
Exhaust Filters   Stoves   Wax Remover
Exhaust Hoods   Upholster    
Counter Tops    No Wax Floors

Industry & Warehouse   
Machinery   Tools    Concrete Floors   
Oil Tanks     Pressure   Washers    

Utilities     
Motors   Transformers  Turbine Blades     

Household     
Laundry Pre-Wash   Barbecue Grills     
Scuff Marks    Carpets  Fiberglass     
Bath Tub, Tile, & Grout   

Technical Downloads
Specifications

Oil Eater Orange Cleaner is a ZERO VOC, highly concentrated, water based alkaline cleaner enhanced with the boosted solvency of citrus.

This advanced cleaning system has been designed specifically to outperform conventional cleaners on adhesives, petroleum greases and resins while remaining versatile, powerful and safe.

Oil Eater Orange Cleaner meets or exceeds the most stringent of VOC standards, including Calfornia’s 2013 CARB regulations. Most importantly,

Orange Cleaner meets this standard without sacrificing the superior cleaning of the Oil Eater brand.

Oil Eater Orange Cleaner achieves its cleaning strength through the combined actions of solvency, surface tension reduction, coupling ability, builders and alkalinity.

 

Oil Eater® Cleaner & Degreaser

 
oileater original
Features

Ultra Concentrated.

Biodegradable.

Superior Multi-Surface Cleaning.

Non-Flammable.

Non-Acidic.

Non-Toxic.

Package Size

32 oz. Trigger Spray Bottle.
1 Gallon Bottle.
5 Gallon Bucket.
30 Gallon Drum.
55 Gallon Drum.

Applications

Automotive
Driveways    Engines 
W/W Tires    Car Wash

Commercial | Restaurant
Exhaust Filters    Stoves
Wax Remover      Carpets**
Exhaust Hoods    Upholster
Counter Tops       No Wax Floors
 
Industry | Warehouse
Machinery    Tools  Concrete Floors
Oil Tanks   Pressure Washers

 Utilities
 Motors   Transformers  Turbine Blades
 
 Household
 Laundry Pre-Wash Barbecue Grills 
 Scuff Marks  Carpets Fiberglass
 Bath Tub, Tile, & Grout

Technical Downloads
    Specifications

    Oil Eater Cleaner & Degreaser Original Formula is a highly concentrated, alkaline based cleaner designed specifically to be versatile and powerful.

    Oil Eater achieves its cleaning strength through the combined actions of surface tension reduction, coupling ability, builders and alkalinity.