จัททร์-เสาร์ 
Tel.02-4207634 , 02-4205613
085-8051410 , 083-0386747 , 083-0206437 , 0863165814

Online  083-8021101 

UNICORN GROUP
www.unicorn-skyhigh.com

Line ID : unicornunion
คลิกเพื่อชำระเงิน
Payment
โรงงานผลิตสินค้าคุณภาพ มาตรฐาน ครบวงจร วัสดุ เครื่องมือ บริการติดตั้ง ตัด เซาะ พับ ดัด ฉลุ

คอมโพสิต คืออะไร        

(composites)" คือวัสดุประเภทใด

Composite Materials: วัสดุที่ประกอบด้วยวัสดุ 2 ประเภทขึ้นไปโดยที่องค์ประกอบทางเคมีแตกต่างกันและจะต้องไม่ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งอาจเกิดจากการผสมหรือการสร้างพันธะ
1.เกิดจากการผสมกันระหว่างวัสดุ องค์ประกอบอยู่ในระดับที่สามารถมองเห็นได้ ตัวอย่างเช่น คอนกรีต ที่ประกอบด้วยซีเมนต์ ทราย หิน และ น้ำ
2.เกิดจากการสร้างพันธะ องค์ประกอบอยู่ในระดับโมเลกุล ถ้าเป็นเหล็กเรียกว่าอัลลอย   ถ้าเป็นพลาสติกเรียกว่าพอลิเมอร์
วัสดุเชิงประกอบจะประกอบด้วยตัวเสริมแรง (reinforce phase) ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของเส้นใย อนุภาค แผ่นหรือชิ้นเล็กๆ และ/หรือเป็นสารตัวเติม ซึ่งเป็นเฟสกระจาย (dispersed phase) ฝังตัวอยู่ในเนื้อพื้น ( matrix) ที่อาจเป็นโลหะ เซรามิก หรือพอลิเมอร์  ตัวเสริมแรงจะช่วยทำให้สมบัติทางกลโดยรวมของเนื้อพื้นดีเนื่องจากวัสดุแต่ละชนิดจะมีทั้งข้อดีข้อเสีย เช่น โลหะจะมีความแข็งแรง และความเหนียวสูงแต่เป็นสนิมง่ายและหนัก พอลิเมอร์จะมีน้ำหนักเบาแต่มีความแข็งแรงต่ำ ทนความร้อนไม่ได้ นำไฟฟ้าไม่ได้ เซรามิกมีความแข็งสูง ทนต่อการสึกหรอและการผุกร่อนได้ดี ทนความร้อนได้ดี แต่เปราะ มีความเหนียวต่ำ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงมีการนำเอาวัสดุต่างชนิดมาผสมกันเพื่อจะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีสมบัติพิเศษที่ได้จากข้อดีของวัสดุแต่ละชนิด เช่น คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นวัสดุผสมที่จะให้ทั้งความแข็ง (จากสมบัติที่ดีของคอนกรีตซึ่งเป็นเซรามิก) และความเหนียว (จากสมบัติที่ดีของเหล็กซึ่งเป็นโลหะ) หรือไฟเบอร์กลาสเป็นวัสดุผสมที่มีน้ำหนักเบา(จากสมบัติที่ดีของพอลิเมอร์) และมีความแข็งแรง (จากสมบัติที่ดีของใยแก้ว) เป็นต้น
ประเภทของวัสดุคอมโพสิตอาจถูกแบ่งได้ตามเนื้อพื้นได้เป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่มีพอลิเมอร์เป็นส่วนผสมหลัก (fiber-reinforced polymers, FRP) กลุ่มที่มีเซรามิกเป็นส่วนผสมหลัก (ceramic-matrix composite,CMC) และกลุ่มที่มีโลหะเป็นส่วนผสมหลัก (metal-matrix composite, MMC) นอกจากนี้ วัสดุคอมโพสิตอาจะแบ่งได้ตามลักษณะของตัวเสริมแรง ได้แก่
 
     
 
Random fiber (short fiber) reinforced composites Continuous fiber (long fiber) reinforced composites 
 
1ตัวเสริมแรงมีลักษณะเป็นเส้นใย (Fibrous Composites)
1.1   เส้นใยสั้นแบบสุ่ม (Random/Short Fiber)
1.2 เส้นใยยาว/เส้นใยต่อเนื่อง (Continuous/Long Fiber)
2ตัวเสริมแรงมีลักษณะเป็นอนุภาค (Particulate Composites)
3ตัวเสริมแรงมีลักษณะเป็นชิ้นเล็กๆ (Flake Composites)
4ตัวเสริมแรงเป็นสารตัวเติม (Filled Composites)
5ตัวเสริมแรงมีลักษณะเป็นชั้นหรือชนิดซ้อนแผ่น (Laminar or Layered Composites)
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
http://www.efunda.com/formulae/solid_mechanics/composites/comp_intro.cfm
http://www1.gantep.edu.tr/~erklig/me429/introduction.ppt
 
แนะนำแหล่งความรู้เพิ่มเติม
เว็บไซต์
• Composite Materials :
http://www.science.org.au/nova/059/059key.htm
• Composite Materials : http://en.wikipedia.org/wiki/Composite_material
• Journal of Composite Materials : http://jcm.sagepub.com/
• Composite Materials : http://info.lu.farmingdale.edu/depts/met/met205/composites.html
แนะนำเพิ่มเติมจากทรัพยากรในห้องสมุดเอ็มเทค
หนังสือ
1Composite materials handbook, m.mschwartz
2Metal and ceramic based composites, R.B.Pipes
3Handbook of polymer-fibre composites, f.r.jones
4Carbon fibers and their composites, Peter morgan
5Mechanics of composite materials, Robert M.Jones
6Manufacturing of polymer composites, B.T.Astrom
7Thermoplastic composite materials, Leif A. Carlsson
8Composite materials technology, p.k.mallick and s.newman
9An introduction to composite materials, D.Hull and T.W.Clyne
10Metal matrix composites : testing, analysis and failure modes, w.s.johnson
11Composite Materials: Design and Applications, Daniel Gay and Suong V.Hoa
12Natural fibers, plastics and composites, Frederick T.Wallenberger and Norman Weston
13Asm handbook vol.21 : Composites, Scott D.Henry, Charles Moosbrugger, Gayle J.Anton, Bonnie R.Sanders, Nancy Hrivnak, Carol Terman, Jill Kinson, Kathryn Muldoon, William W.Scott
 
รายชื่อบทความที่เกี่ยวข้อง
 รหัสบทความ  รายชื่อบทความ  รายชื่อวารสาร   ปีที่  เล่มที่  จำนวนหน้า
 INFO-9630 Al2O3-TiC เซรามิกส์คอมโพสิท  วารสารเซรามิกส์  6  14  4
 NEWS-10448 การพัฒนาวัสดุคอมโพสิทจากใยปอแก้ว  วารสารเทคโนโลยีวัสดุ 2546  30  1
 INFO-3529 การใช้โมลิบดีนัมไดซิลิไซด์คอมโพสิททดแทนนิกเกิลอัลลอยในอากาศยาน  วารสารเทคโนโลยีวัสดุ 2542 15  1
 INFO-3661  คอมโพสิทช่วยให้รถยนต์ชนะอุปสรรคความเร็วเหนือเสียงได้  วารสารเทคโนโลยีวัสดุ  2541 12  1
 INFO-4936  คอมโพสิท MMC ที่เบาที่สุดในโลก  วารสารเทคโนโลยีวัสดุ  2539 3  1
 INFO-5040  สารพัดประโยชน์ของแอดวานซ์คอมโพสิท  วารสารเทคโนโลยีวัสดุ  2540          6  2
 NEWS-14561  คอมโพสิตเลียนแบบไข่มุก  วารสารเทคโนโลยีวัสดุ  2547    34  1
 INFO-2212 กีตาร์อะคูสติก จากวัสดุคอมโพสิทกราไฟต์-อีพอกซี  วารสารเทคโนโลยีวัสดุ 2542  16                                                                         
 

ความรู้/วิชาการ NEWS = ข่าว/ประชาสัมพันธ์/โฆษณา
TRENDS = วิเคราะห์/วิจารณ์/แนวโน้ม PLAN = แผนงาน / นโยบาย