จัททร์-เสาร์ 
Tel.02-4207634 , 02-4205613
088-8876846,
083-0206437, 083-0386747 , 086-3165814 
   
 

UNICORN GROUP
Design Ideas and Innovation
โรงงานผลิตแผ่นคอมโพสิต UNICORN พลาสวู้ด อลูมิเนียม ฝ้าเพดานอลูมิเนียม บริการครบวงจรงานคอมโพสิต 
                                                                        
  

 SOLID

  
101 WHITE102 TRAFFIC WHITE103 SIGNAL WHITE
104 CREAM201 TRAFFIC GREY A202 QUARTZ GREY
301 SULFUR YELLOW401 PASTEL BLUE402 AZURE BLUE
403ULTRAMARINE BLUE404 COBALT BLUE405 SAPPHIRE BLUE
501 SIGNAL GREEN502 TURQUOISE GREEN503 OPAL GREEN
601 CARDINAL RED602 RASPBERRY RED603 PURPLE RED
604 PURE ORANGE701 SIGNAL BLACK 

 

   
 METALLIC
 
801 Pearl Light Grey802 Shining Silver803 Pearl Dark Grey
804 Pearl Beige805 Stary Silver806 Shining Emerald
807 Pearl Gold808 Imperial Gold 

 

   
 GLOSSY
 
908 Traffic White (Gloss)909 Pastel Green (Gloss)910 Opal Green (Gloss)
911 Signal Black (Gloss)912 Azure Blue (Gloss)913 Ultamarine Blue (Gloss)
914 Milk Lemon (Gloss)915 Sulfur Yellow (Gloss)916 Pure Orange (Gloss)
917 Light Pink (Gloss)918 Red Lilac (Gloss)919 Blue Lilac (Gloss)
920 Raspberry Red (Gloss)921 Cardinal Red (Gloss)922 Purple Red (Gloss)