จัททร์-เสาร์ 
Tel.02-4207634 , 02-4205613
088-8876846,
083-0206437, 083-0386747 , 086-3165814 
   
 

UNICORN GROUP
Design Ideas and Innovation
โรงงานผลิตแผ่นคอมโพสิต UNICORN พลาสวู้ด อลูมิเนียม ฝ้าเพดานอลูมิเนียม บริการครบวงจรงานคอมโพสิต 
 

 
 
 

ผลิตภัณฑ์ : KNAUF (FR Core)

               แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท ไส้กลางทนไฟ (Aluminium Composite Panel)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

               แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท KNAUF (FR Core)ประกอบด้วยแผ่นอลูมิเนียม เกรด AA3003 H14 ความหนา 0.5 มม.

 ประกบ 2 ด้าน กับไส้กลางทนไฟ ที่มีความหนา 3.0 มม.

วัสดุที่ใช้ในการผลิต

แผ่นอลูมิเนียม (ด้านหน้า)  แผ่นอลูมิเนียม เกรด AA3003 H14 ขนาดความกว้ง 1,250 มม. หนา 0.5 มม.ผลิตตามมาตรฐาน AA (Aluminium Association,U.S.A) และ JIS H0001 และ TIS331-1980 เคลือบสี PVDF ที่มี Kynar 500 resin เป็นส่วนประกอบหลักในอัตราส่วน 70% ทำการเคลือบสีจำนวน 2-3 ชั้น ความหนาสีรวมไม่ต่ำกว่า 25และ30 ไมครอน ตามลำดับ ปิดทับด้วยฟิลม์พลาสติกขาวดำป้องกันรอยขีดข่วนความหนาไม่ต่ำกว่า 80 ไมครอน แผ่นฟิลม์ทนต่อแสง UV ได้นานกว่า 6 เดือน โดยยังคงคุณสมบัติที่ดีเช้นเดิม และไม่ทิ้งคราบกาว

แกนกลาง  วัสดุทนไฟที่มี AI (OH)3 เป็นส่วนประกอบหลักในอัตราส่วนไม่ต่ำกว่า 70% ผสมกับพลาสติกประเภท Low density polyethylene 30% ความหนาประมาณ 3.0 มม.

แผ่นอลูมิเนียม (ด้านหลัง)  แผ่นอลูมิเนียม เกรด AA3003 H14 ขนาดความกว้าง 1,250 มม. หนา 0.5 มม.ผลิตตามมาตรฐาน AA (Aluminium Association,U.S.A) และ JIS H0001 และ TIS 331-1980 เคลือบสี Polyester เพื่อป้องกันการเกิด Oxidation

คุณสมบัติทางกายภาพ 

                             ขนาดมาตรฐาน                                          1,250x2,440 mm.

                             ความหนาของแผ่น                                       4.00 mm.

                             ความหนาอลูมิเนียม                                      0.50 mm.

                             ความหนาไส้กลาง                                        3.00 mm.

                             Density                                                1.90 g/cm3                   ASTM D792

                             Weight                                                 7.60 kg/m2                  ASTM D792

                             Coefficient of linear thermal                   258 Mm/m*C         ASTM D831

                             expansion (30-50 degree)

                             Temperature for thermal deformation      210 oC                  ASTM D648

                             Acoustic insulation                                 26 dB                   ASTM E413

                             Lap Shear,average                                 5.87 kg/mm2        ASTM D1002

                             Flexural strength,average                       15.50 kg/mm2         ASTM D393

                             Flexural modulus of elasticity,average      7,000 kg/mm2        ASTM D393

                             Maximum tensite strength,average          5.69 kg/mm2        ASTM E8

                             Tensile strength at yield, average            4.97 kg/mm2        ASTM E8

                             Elongtion at break,average                      6.06 %                ASTM E8

                             Tensile modulus,average                         948 kg/mm2         ASTM E8

                             Impact strength                                      32.30 kg/cm        ASTM D2794

                             Peel strength at protective tape side         23.10 kg/25mm   ASTM D638

                             Peel strength at w/o protective tape side   34 kg/25mm       ASTM D638

                             Evaluation of toxic fumes in fire effluents   Pass                   ISO-TR 9122-3,4

คุณสมบัติสีเคลือบ       

                              Acid Salt Spray              No Creepage                                 ASTM B117

                             Pencil Hardness              HB to 2H                                      ASTM D3363

                             Flexibility (T-Bend)         0T to 1T                                       ASTM D4145

                             Adhesion (Cross Cut)      no peet off                                   ASTM D3359

                             Impact Resistance          No loss of Adhesion                       ISO 6272

                             Specular Gloss               20-35% at 60 degree                    ASTM D523

                             แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทผ่านการทดสอบความคงทนต่อสภาวะอากาศเป็นระยะเวลายาวนานโดยทดสอบด้วยขบวนการเร่งสภาวะอากาศตามมาตรฐาน ASTM G511 Cycle 1 เป็นระยะเวลา 2,000 ชั่วโมง ผลของการทดสอบหลังจาก 2,000 ชั่วโมง แรงยึดเกาะระหว่างไส้กลางกับผิวอลูมิเนียมต้องมากกว่า 14 kg/25 mm.และเฉสดสีที่เปลี่ยนไปต้องไม่มากกว่า 5E Hunter unit

คุณสมบัติด้านการทนไฟ

                          - Test Methods for Fire Tests of Building Materials          2 hours             ASTM E119

                         - Degree of Flammability and Combustibility                  B1                    DIN4102 Part 1

                         - Method of Test for lgnitability                                     Pass                 BS476 Part 5  

                         - Fire Propagation                                                        index 0             BS476 Part 6

                         - Surface Spread of Flame                                            Class 1             BS476 Part 7

                         - Flammability Test                                                      V-0                   UL-94

                         - Test for Surface Burning Characteristics                      index 0             ASTM E84-10b

                         - Evalution of Fire Propagation Characteristics                Pass                 NFPA 285 

                           of Exterior 

                        - Fire classification of construction products                    Pass                 EN 13501-1

                          and building elements 

ผ่านการผลิต การทดสอบ และการตรวจสอบคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO9001 : 2009

การติดตั้ง  แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท KNAUF สามารถติดตั้งได้ โดยการตัด ด้วยเลื่อยสำหรับงานไม้และเหล็ก,เลื่อยไฟฟ้า,เลื่อยวงเดือน,เครื่องตัดแผ่นแบบแนวตั้งและแนวระนาบ การเซาะและเจาะด้วยสว่านไฟฟ้า,เครื่องเจาะแบบแท่น,เครื่องเซาะร่อง,เครื่องปั้มและกด,เครื่องตัดขอบ,เครื่องเลื่อยแผ่นแบบแนวตั้งและแนวระนาบ การพับและดัด ด้วยเครื่องรีดโค้งแบบ 3 ลูกรีด,เครื่องพับขึ้นรูป,เครื่องพับไฮดรอลิก และการยึด ด้วยรีเวท,สกรูหรือกาว